Естественото развитие на фермата, като семеен бизнес е създаването на мандрата към нея. Тя е регистрирана по наредба 26, която дава възможност фермера със своята суровина сам да произведе продукт за крайният потребител. Така, ние гарантираме, че нашето сирене е  с доказан произход и неподправен  вкус.